ONZE 
Runderen

Het Limousin rund

Waar het allemaal om draait bij ons, zijn de dieren. Wij houden runderen van het ras Limousin, dat oorspronkelijk uit Frankrijk komt. De Limousin runderen zijn sterk, vruchtbaar en staan dicht bij de natuur. Ook is het een sober ras, dat zich gemakkelijk aanpast aan de omstandigheden. Zo blijven ze, zelfs onder lastigere omstandigheden, goed gezond. Ze zijn in staat om op een sober rantsoen een uitstekend stukje natuurvlees te produceren.

Os , Pink 1 jaar in ons natuurgebied | Natuurbeheer | Boerderijwinkel Hooge Stoep , BoerenBeef Nieuw Balinge

Het houden van een Limousin koe

Familiekudde

Onze Limousin runderen zijn zo’n 8 maanden per jaar (afhankelijk van het weer soms nog langer) dag en nacht buiten. Sommige koppels op enige afstand van onze boerderij. De kalfjes blijven 7 tot 10 maanden bij hun moeders, tantes, halfzussen en halfbroers in de familiekudde. Ze kunnen kiezen hoe ze hun maaltijd samenstellen: drinkend bij moeder, een hap kruidenrijk gras tussendoor en wat water uit de waterbak. Als ze nog net geen jaar zijn, is het tijd om gezellig met hun eigen leeftijdsgenoten in een grote jeugdgroep van circa 20 stuks rond te struinen. De moederkoeien hebben dan even rustig de tijd om zich, in de ruime strostallen op onze boerderij, voor te bereiden op de komst van een nieuw kalf.

Grasgevoerd

Onze Limousin runderen worden volledig grasgevoerd. ’s Zomers grazen ze hun saladebuffet zelf bij elkaar in de kruidenrijke graslanden. Ook in de winter bestaat hun rantsoen grotendeels uit hooi dat gewonnen is in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dit vullen we aan met grasluzerne en voor een enkele diergroep wat grasbrok. Nagenoeg al het voer dat de Limousines eten, komt van land dat wij zelf in beheer hebben. Op deze wijze runnen wij een eerlijke en duurzame boerderij. 

Gezondheid

Een gezond dier is voor ons het allerbelangrijkste. Limousin is een sterk ras dat bekend staat om zijn goede gezondheid. Op een sober rantsoen kunnen zij zich prima redden. Door een goede verzorging en leefomstandigheden zorgen wij voor een optimale weerstand bij de dieren. Om hun gezondheid op peil te houden op de schrale natuurgronden, krijgen ze van ons diverse vitaminen en mineralen. Door een eenvoudige bloed en/of mest test bij een paar koeien uit verschillende koppels, kunnen we deze behoefte exact op de groepen afstemmen.

Wij gebruiken geen preventieve antibiotica voor onze dieren. Dit is verboden bij een biologische bedrijfsvoering vanwege het gevaar voor resistentie. Overigens geldt dit voor de gehele Nederlandse rundveehouderij. Wij gebruiken bij voorkeur natuurlijke of homeopathische geneesmiddelen. Wanneer noodzakelijk, wordt onder begeleiding van een veearts, van een regulier geneesmiddel of antibioticum gebruik gemaakt. We willen de dieren geen pijn laten lijden. Van alle gebruikte middelen wordt een registratie bijgehouden.

Drachtigheid en afkalveren

Onze dieren worden op een natuurlijke manier bevrucht door één van onze stieren. Wij passen geen kunstmatige inseminatie toe, wat overigens wel is toegestaan in de biologische landbouw. De stieren die wij gebruiken worden geselecteerd op karakter en afkalfgemak. Limousine runderen zijn in staat om met weinig tot geen hulp hun kalf ter wereld te brengen. Een keizersnede is dan ook een uitzondering en wordt alleen uitgevoerd indien de gezondheid van moeder of kind in gevaar is.