Over ons
Familie van Maanen

Wie wij zijn

Sinds november 2018 zorgen wij, Jaap en Elvira van Maanen, met veel liefde en aandacht voor onze Limousin runderen. Samen met onze drie kinderen, Stijn, Lise en Anna, wonen en werken wij op de biologische boerderij ‘de Hooge Stoep’. Midden tussen de vele natuurgebieden die Drenthe rijk is. Ons vee bestaat uit 180 Limousin runderen: 65 zoogkoeien (moeders), de bijbehorende kalfjes (het kroost), de pinken (ook wel ‘de jeugd’ genoemd) en onze ossen (‘mannen zonder ballen’).

Natuurbeheer door de Hooge Stoep | Boerenbeef

Biologische Boerderij

Biologisch

In onze bedrijfsvoering streven wij ernaar om zo dicht mogelijk bij de natuur te staan. Dit geldt voor zowel de dieren als de boer. Het natuurbeheer stemmen we zo veel mogelijk samen met o.a. Staatsbosbeheer af. Onze runderen leven in familiekuddes en worden volledig grasgevoerd (weetje: hierdoor ontstaat grasgevoerd natuurvlees). We streven ernaar zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en kringlopen te sluiten. Al het voer en ook een groot deel van het strooisel komt van ons eigen land. Dit land wordt uitsluitend bemest met de stromest uit onze eigen stallen en natuurlijk zomers door verse koeienvlaaien. Zo proberen wij de kringloop rondom ons bedrijf zo veel mogelijk te sluiten. Ook op andere vlakken streven we naar duurzaamheid. Zo liggen er zonnepanelen op de daken van onze stallen waardoor we wat elektra betreft nagenoeg zelfvoorzienend zijn.

Biologische en EKO-Keurmerk

Ons bedrijf is biologisch gecertificeerd. We beschikken daarnaast over een EKO-keurmerk. Hierbij geef je, bovenop de eisen vanuit (biologische) wet- en regelgeving, aandachtsgebieden aan waarvoor je je extra inzet. Wij kiezen hierbij voor dierenwelzijn, goed rentmeesterschap en transparantie. Voor ons heel vanzelfsprekende dingen: we zorgen goed voor ons vee en de natuur, zodat de natuur en ons vee goed voor ons is. We maaien ons land pas laat (na 15 juni) zodat weidevogels en reekalveren de meeste overlevingskans hebben. Ook bemesten we ons land uitsluitend met een kleine hoeveelheid mest van eigen runderen, om zo de biodiversiteit meer kans te geven.