Biologisch melkvee Enting

Het melkveebedrijf

Ons melkveebedrijf dat al 3 generaties is gevestigd aan het Oranjekanaal in Zuidveld. Het is een echt familiebedrijf.

Veestapel

Het bedrijf bestaat uit 160 melkkoeien, waarvan er 14 roodbont zijn. 10 hebben een Fries Hollandse stier als vader, overige koeien zijn 100 % Holstein Friesian. 44 melkkoeien hebben een eigen stier als vader, dat wil zeggen dat de vader ook op het bedrijf geboren is. Van het jongvee (0 – 2 jaar) zijn 16 van de 100 roodbont en hebben 9 een Fries Hollandse stier als vader. Ook bij het jongvee lopen veel nakomelingen van eigen stieren, 37 stuks.

De gemiddelde productie per koe per jaar: 8100 kg melk, 4,33% vet en 3,54% eiwit. Wij streven niet naar maximale productie van de melkkoeien, maar dat onze koeien oude kunnen worden. Dat vinden wij belangrijk! Zo hebben wij een koe, Maja 962 die sinds april 2021 met pensioen is en nog steeds bij ons aanwezig is. Ze is 5 december 2002 geboren en geniet nog elke dag van haar pensioen.

Biologische bedrijfsvoering

Het grasland

Het bedrijf bestaat uit 140 hectare grasland. Voor 11 percelen, totaal 51 hectare, hebben we een overeenkomst met de Agrarisch Natuurvereniging Drenthe afgesloten. Op 3 van deze percelen wordt een strook van 18 meter langs de sloot niet bemest. Op de overige percelen is dit een strook van 10 meter. Al deze stroken bij elkaar hebben een oppervlakte van 14 hectare. Deze ‘botanische randen’ zijn zeer soortenrijk die meer insecten aantrekken en daardoor ook meer voedsel is voor weidevogels. Door de biologische manier van boeren bestaat het grasland, naast de productieve grassen uit verschillende klavers en kruiden. Ook hebben we 12 hectare ingezaaid met een kruidenrijk mengsel wat bestaat uit 12 verschillende soorten. De kruidenrijke graslanden zijn goed voor de gezondheid van ons vee, goed voor boven- en ondergrondse biodiversiteit en geven een lekkere smaak aan de melk. Naast gras vinden wij klaver belangrijk, omdat klaver stikstof kan binden en om kan zetten in een hoger eiwitgehalte in ons gras. Op de afbeelding hieronder is een perceel met grasklaver te zien dat gemaaid wordt.

Bio

In april 2016 maakte het bedrijf de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Vervolgens kreeg het bedrijf in oktober 2017 de volledige biologische certificering. De biologische manier van boeren bevalt erg goed!

Bedrijfsvoering

Op ons melkveebedrijf vinden wij dierwelzijn en kwaliteit erg belangrijk. Zo kunnen de melkkoeien in de weideperiode (periode dat ze buiten lopen) vrij in en uit lopen. Niet alleen de koeien gaan naar buiten maar ook de kalfjes gaan al vanaf een halfjaar naar buiten. Op deze manier leren ze van jongs af aan al gras te vreten. Wij vinden het belangrijk dat gras wordt omgezet in melk.
Wij streven niet naar een maximale opbrengst van land en dier. Het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen heeft plaatsgemaakt voor natuurontwikkeling. Het bemesten gaat bij ons bovengronds, zie de afbeelding in de galerij hieronder.